Estudi

Disseny arquitectònic, planificació i desenvolupament del projecte, documentació tècnica i gestió de construcció i assessorament al client.

Disseny arquitectònic: Desenvolupar propostes de disseny per satisfer les necessitats i objectius del client, tenint en compte consideracions estètiques, funcionals i tècniques.

Planificació i desenvolupament del projecte: Coordinar totes les fases d’un projecte, des de la concepció inicial fins a la finalització, assegurant-se que es compleixin els terminis i els pressupostos establerts.

Documentació tècnica: Preparar plànols, especificacions i altres documents tècnics necessaris per a la construcció, complint els codis i regulacions locals.

Gestió de construcció: Supervisar l’execució del projecte, col·laborar amb contractistes i altres professionals de la construcció per tal de garantir la qualitat i el compliment dels estàndards establerts.

Assessorament al client: Brindar orientació i assessorament als clients en termes d’opcions de disseny, materials de construcció, sostenibilitat i altres aspectes relacionats amb el projecte.

Investigació i actualització: Mantenir-se al corrent de les últimes tendències en disseny arquitectònic, avenços tecnològics i desenvolupaments a la indústria de la construcció.

Marc Vidal Roset

Col·legiat núm. 10781 al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

Com a arquitecte tècnic em centro a proporcionar-vos l’assistència tècnica necessària per garantir que els vostres dissenys s’executin de manera precisa i eficient al llarg del procés constructiu, des de la redacció de projectes fins a la direcció d’obra i la gestió dels tràmits i permisos, realitzar inspeccions i assegurar-me que cada detall compleixi amb els vostres estàndards i requisits.

El meu objectiu principal és facilitar-vos el camí, permetent-vos centrar-vos en la vostra creativitat sense preocupacions tècniques. Estic aquí per ser el vostre soci de confiança, disposat a col·laborar estretament perquè els vostres projectes es converteixin en realitats impressionants.

La meva missió consisteix a col·laborar activament amb els estudis d’arquitectura per dur a terme.

  • Direcció tècnica d’obres majors i d’obres menors, projectes d’obres, documentació tècnica i disseny d’interiors.
  • Tramitació de cèdules d’habitabilitat, inspecció tècnica d’edificis, certificats de superfícies i valoració d’immobles.